Generelle forretningsbetingelser for Afgiftsberegner.dk

1. ANVENDELSE
1.1 Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på aftaler og handler indgået mellem Afgiftsberegner.dk CVR 20221801 og kunden.

1.2 Ved ændringer eller fravigelser af eventuelle aftaler kræves der skriftlig enighed mellem Afgiftsberegner.dk og kunden.

2. YDELSER
2.1 Afgiftsberegner.dk driver konsulentvirksomhed og leverer tjenesteydelser til firmaets kunder.

2.2 Afgiftsberegner.dk’s produkt og/eller ydelse består i bindende forhåndsvurdering af værdifastsættelse af registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven (§REGAL), endelig værdifastsættelse samt anmeldelse af værdifastsættelse til SKAT herunder (DMR).

2.3 Afgiftsberegner.dk CVR 20221801 er registreret efter registreringsafgiftsloven til at anmelde og afregne registreringsafgift med SKAT.

3. INDGÅELSE AF AFTALEN
3.1 Indgåelse af aftalen sker ved kontakt i form af udfyldning af kontaktformular, telefon eller e-mail.

4. AFGIFTSBERIGTIGELSE OG VÆRDIFASTSÆTTELSE
4.1 Værdifastsættelsen af et køretøj, forudsætter at køretøjet står uden dansk registreringsafgift samt ikke er blevet pålagt en fast værdifastsættelse fra SKAT. Såfremt køretøjet er pålagt en værdifastsættelse kan anmeldelsen efter 90 dage vurderes på ny af Afgiftsberegner.dk

4.2 Ved endelig værdifastsættelse forpligter kunden sig til at udleverer samtlige dokumenter og oplysninger på køretøjet som Afgiftsberegner.dk anmoder om. I modsat fald kan der ske misforståelser og forsinkelser som Afgiftsberegner.dk ikke er ansvarlige for.

4.3 Når Afgiftsberegner.dk har modtaget anmodet dokumenter og oplysninger på køretøjet, beregner Afgiftsberegner.dk registreringsafgiften og sender til kunden. Afgiftsberegner.dk bestræber sig på at
udlevere en bindende forhåndsvurdering til kunden inden for 1 hverdag. Bindende forhåndsvurderinger sker udelukkende til kundens mail.

4.4 En bindende forhåndsvurdering fra Afgiftsberegner.dk er gældende i 30 dage. Tilbuddet accepteres udelukkende skriftlig per mail til Afgiftsberegner.dk Såfremt acceptfristen overskrides kan Afgiftsberegner.dk omvurdere den bindende forhåndsvurdering.

4.5 Ved endelig afgiftsopgørelse modtager kunden faktura eller anden form for betalingsinstrukser fra Afgiftsberegner.dk, bestående af registreringsafgift, nummerplader og toldbehandlingsgebyr inklusiv moms.

4.6 Ønsker kunden at gøre brug af forhåndsvurderingen, er kunden forpligtet til at betale det samlede beløb (registreringsafgift, nummerplader og toldbehandlingsgebyr inklusiv moms), til Afgiftsberegner.dk inden for betalingsmetodens betalingsfrister. Overskrides betalingsfristen bortfalder den bindende forhåndsvurdering. Efter betaling modtager kunden kvittering samt instrukser for afhentning af nummerplader.

4.7 Kunden kan efter modtagelse af betalingskvitteringen, henvende sig til en vilkårlig nærmeste synsvirksomhed for udlevering af nummerplader.

4.8 Ved henvendelse til en synsvirksomhed for udlevering af nummerplader, medbringes blot original registreringsattest bestående af del 1 og del 2. Kunden skal inden henvendelse til synsvirksomheden, tage stilling til valg af forsikringsselskab, ejerens CPR-nummer samt valg af nummerpladetype (herunder med eller uden EU-mærke)

4.9 Eventuelle ekspeditionsgebyr hos den valgte synsvirksomhed afholdes af kunden alene.

4.10 Såfremt kunden ikke overholder accept og/eller betalingsfristen på de 30 dage, frafalder værdifastsættelsen og der skal udarbejdes en ny værdifastsættelse.

5. FORHÅNDSVURDERING
5.1 Kunden anmoder om forhåndsvurdering på www.afgiftsberegner.dk.

5.2 Der skal uden undtagelse ske en forhåndsvurdering af køretøjet inden den endelige værdifastsættelse finder sted hos SKAT.

5.3 Afgiftsberegner.dk kan give en forhåndsvurdering af et køretøj, som kunden overvejer at købe i udlandet og registrere i Danmark eller et ikke-indregistreret køretøj som befinder i Danmark. Forhåndsvurdering er gældende i 30 dage.

5.4 Forhåndsvurderingen er beregnet ud fra kundens oplysninger og dokumenter på det aktuelle køretøjer. Afgiftsberegner.dk kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige oplysninger fra kunden om kundens ønskede køretøj.

5.5 Afgiftsberegner.dk forholder sig retten til at genberegne forhåndsvurderingen inden for acceptfristen på de 30 dage, såfremt der sker ændringer i registreringsafgiftsloven som har effekt på forhåndsvurdering.

6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
6.1 Samtlige priser oplyst af Afgiftsberegner.dk er inklusiv moms, såfremt den pågældende ydelse tillægges moms ifølge momsloven.

6.2 Betaling af toldbehandlingsgebyr til Afgiftsberegner.dk sker sammen med kundens betaling af registreringsafgift samt nummerplader.

6.3 Fakturering af registreringsafgift kan i særlige tilfælde opdeles med registreringsafgift og sikkerhedsstillelse

6.3.1 Sikkerhedsstillelse går til eventuelle reguleringer i registreringsafgiften fra SKAT til Afgiftsberegner.dk. Der vil ikke opkræves yderligere eller tilbagebetales sikkerhedsstillelse, såfremt der sker regulering af registreringsafgiften eller ej.

6.3.2 Ved eventuelle reguleringer i værdifastsættelsen, vil kunden hverken opkræves eller erstattes yderligere. Se også punkt 8.2, 8.3 og 9.2

7. FORTRYDELSESRET
7.1 Kunden har indtil betaling af registreringsafgift inklusiv toldbehandlingsgebyr og nummerplader, fortrydelsesret. Efter dette tidspunkt kan kunden ikke fortryde aftalen.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORBEHOLD
8.1 Afgiftsbeegner.dk tager forbehold for eventuelle skrivefejl og tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger.

8.2 Kunden har ikke krav på tilbagebetaling af for højt vurderet værdifastsættelse.

8.3 Afgiftsberegner.dk indestår for ethvert forhold mellem Afgiftsberegner.dk og SKAT. Kunden kan ikke holdes til ansvar for eventuelle ændringer i den anmeldte værdifastsættelsen til SKAT.

8.4 Afgiftsberegner.dk søger at afgive svar for anmodning om værdifastsættelse hurtigst muligt og gerne inden for 1 hverdag. Afgiftsberegner.dk afgiver imidlertid ingen garanti herfor, og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab grundet længere ekspeditionstid.

9. FORHOLD TIL SKAT
9.1 Afgiftsberegner.dk er registreret hos SKAT i henhold til registreringsafgiftsloven §15. Afgiftsberegner.dk har stillet sikkerhed over for SKAT til sikkerhed for Afgiftsberegner.dk forpligtelser over for reglerne i registreringsafgiftsloven.

9.2 Afgiftsberegner.dk hæfter som den eneste part over for SKAT, såfremt SKAT vurderer kundens værdifastsættelse for lav. Afgiftsberegner.dk friholder kunden for ethvert krav fra SKAT i forbindelse med eventuelle reguleringer af værdifastsættelsen.

9.3 I øjeblikket hvor kunden har overført registreringsafgiften til Afgiftsberegner.dk, indestår Afgiftsberegner for at betalingen til SKAT sker regelmæssig.

10. PERSONDATA POLITIK
10.1 I henhold til Persondataforordningen, skal vi informere dig om, at vi behandler og opbevarer følgende oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med oprettelse af din ordre:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Afgiftsberegner.dk anvender oplysningerne i forbindelse med salg og levering af ydelser.

Vi behandler dine oplysninger med henblik på at kunne foretage en entydig identifikation som led i vores løbende handelsforhold.

Vi behandler og opbevarer dine personlige oplysninger, så længe der foreligger et handelsforhold eller så længe lovgivningen kræver det. Derefter vil dine data blive slettet.

Afgiftsberegner.dk har indgået databehandleraftaler med tredjeparter om behandling af betalingsoplysninger, faktureringsoplysninger og opbevaring og sikring af e-mails.

Skulle du have spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på kontakt@afgiftsberegner.dk

11. LOVÆNDRINGER
11.1 Ved eventuelle lovændringer forbeholder Afgiftsberegner.dk sig ret til at ændre i betingelserne.

12. LOVVALG OG VÆRNETING
12.1 Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelig domstole.

Kontaktinformation

AFGIFTSBEREGNER.DK
Vestermarksvej 12
6200 Åbenrå

CVR-nr.: 20221801

T: +45 7468 6501
E: kontakt@afgiftsberegner.dk

h

Generelle oplysninger

Alle oplyste priser er inkl. moms
Forretningsbetingelser

facebook logoAFGIFTSBEREGNER.DKAFGIFTSBEREGNER.DK
5 stjerner - baseret på anmeldelser